เพลงคำตอบชีวิต

้เบื้องหลังการแต่งเพลง เพลงนี้เป็นเพลงที่ผมแต่งให้กับรายการทีวี ซึ่งรายการนั้นก็มีชื่อเหมือนกับชื่อเพลงเลย คือ คำตอบชีวิต (หากผู้ฟังตื่นเช้ารายการการนี้อยู่ช่อง 9 เช้าตรู่วันอาทิตย์จัดโดยพี่ปุ๊) เพลงนี้นี่คือความจริงที่ผมค้นพบ ก่อนนั้นผมเข้าใจว่าชีวิตต้องทำอะไรมากมายเพื่อจะค้นพบคำตอบของชีวิต แต่ความจริงเป็นเรื่องที่ง่ายมากเพียงค่าเรายอมเปิดประตูใจของเราให้พระเยซูเราก็จะพบคำตอบของชีวิตแน่นอน บอย โกสิยพงษ์ ข้อคิดจากพระคัมภีร์ “ปัญหา” กับ “ปัญญา” เป็นคู่รักคู่แค้นกันในละครเรื่องยาวแห่งชีวิตของมนุษย์ แต่ปัญหาไม่เคยชนะปัญญาได้สักครั้ง แต่ละคนได้เกิดขึ้นมาในโลกใบนี้พร้อมกับปัญหาที่ว่า “ฉันเกิดมาเพื่ออะไร?” แต่คนที่มีปัญญาก็จะสามารถค้นพบตอบของคำถามนี้ได้ พระเยซูทรงเป็นประตู(ยอห์น 10:9) และพระเจ้าทรงตั้งให้พระเยซูทรงเป็นปัญญาของเรา ( 1โครินธ์ 1 :30) ดังนั้น “ไม่มีปัญหาใดในชีวิตที่จะทำให้จนมุม เพราะเรามีพระเยซูเป็นทางออกทุก ๆ ปัญหา” ปัญหาชีวิต คู่กับ คำตอบชีวิต Christian Dui "เราเป็นประตู ถ้าผู้ใดเข้าไปทางเราผู้นั้นก็จะรอด เขาจะเข้าออกแล้วก็จะพบอาหาร" ยอห์น 10:9 "เพราะพระเจ้าทรงตั้งพระองค์(พระเยซู)ให้เป็นปัญญาและความชอบธรรมของเรา และเป็นผู้ทรงชำระเราให้บริสุทธิ์ และทรงเป็นผู้ไถ่เราไว้ให้พ้นบาป" 1โครินธ์ 1.30

เพลงคำตอบชีวิต
by admin
ขับร้อง โดย Anchalee Chongkadeekij,Be Peerapat

Copyright © 2010 www.soulfoodministry.tv

ขณะนี้อยู่ในระหว่างช่วงทดสอบการออกอากาศและปรับปรุงเว็บไซต์

คลิกเพื่อฟังวิทยุ
คลิกเพื่อฟังวิทยุผ่าน iTune หรือ Media Player ของคุณ